Нови концепт пословања „Службеног гласника“ вишеструко увећао добит предузећа

службени гласник

У 2016. „Гласник“ је у односу на 2015. годину увећао нето добит за шест пута. Пословни приходи су у односу на 2015. увећани за 17,84%. Покренута је кампања за подизање претплате на службена издања, којом су за 52,04% подигнути приходи од службених издања у односу на период пре 2015. године. „Службени гласник“ је изашао на европско тржиште штампе са иностраним издавачем, штампајући уџбенике за Србију, Словенију, Чешку. Из године у годину се вредност уговорених послова увећава, тако да је 2015. износ био 19,8 милиона динара, а данас је то износ од 152 милиона динара.

Такође, пословање „Службеног гласника“ обележили су проширење малопродајне мреже и продаја нове сопствене линије уникатних производа који промовишу српску културу, традицију и српске вредности.