После деценија уништавања, „Галеника“ спасена

После деценија уништавања, „Галеника“ спасена

Министарство привреде је 2. 11. 2017. потписало уговор о продаји капитала „Галенике“ Београд са купцем AELIUS S.A.R.L. Луксембург, за 16 милиона евра. Обавеза купца је и да задржи 900 запослених

Галеника

Државна предузећа коначно остварују профит

У 2017. години остварен је укупан нето добитак у износу од 23,6 милијарди динара. У прва три квартала 2018. јавна предузећа остварила су збирни нето добитак од 12,4 милијарде динара

Државна предузећа