Реформисан катастар

Новим Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова грађанима је омогућен једношалтерски и електронски упис непокретности и водова од стране јавних бележника по службеној дужности без додатних трошкова, чиме се посао уписа обавља одмах и на једном месту.

катастар