Србија лидер у страним улагањима

страна улагања

Премија ризика Србије је у просеку смањена за преко 170 базних поена, док је глобални индекс повећан за око 70 базних поена. Страни инвеститори све више дугорочно улажу у Србију – стране директне инвестиције су 2012. износиле једну млрд. евра, прошле године 2,6 млрд. евра, а 2018. очекујемо да достигнемо три млрд. евра. У последње три године Србија је напредовала 50 места на Doing Business листи Светске банке и налази се на 43. месту по укупним условима пословања. Србија има више страних улагања него цео Западни Балкан.