Убрзано издавање грађевинских дозвола – електронским путем

грађевинске дозволе

Број издатих грађевинских дозвола се од увођења електронског система издавања (ЦЕОП) повећао за 2,4 пута, односно за 141,7%. Период издавања грађевинске дозволе је са просечних 264 дана смањен на девет дана. У 2014. години Србија је била позиционирана на 182. месту, док је, према последњем Doing Business извештају за 2018. годину, Србија заузела 10. позицију на свету по броју издатих грађевинских дозвола.