Улагања у развој туризма у Србији

туризам

После скоро 70 година, Србија је почела да остварује девизне приходе од туризма веће од милијарду евра годишње. У првих десет месеци 2018. укупан број долазака туриста у Србију износио је 2.976.070, што је пораст од 11,3% у односу на исти период 2017. године.

Изградња туристичке инфраструктуре

Од 2015. закључено је више од 220 уговора са локалним самоуправама у циљу побољшања туристичке инфраструктуре.