Врњачка Бања

• Извршена је потпуна реконструкција летње позорнице „Данило Бата Стојковић“.

• Реконструисан је главни бањски парк, изграђени су водопад и пешачка стаза на Црквеном брду.

• Реконструисана је главна пешачка улица, Променада

Врњачка Бања
позорница