Закон о електронском пословању, електронском документу и електронској идентификацији

У потпуности су изједначени папирни и електронски документ. Омогућени су брже и ефикасније пословање, уштеда времена и новца и предуслови за потпуни прелазак на електронско пословање.