Косово и Метохија

Косово и Метохија

Изграђена су 143 индивидуална стамбена објекта за потребе повратника, интерно расељених и социјално угрожених лица (укупна вредност 163.913.872,28 динара), као и 343 стамбене јединице (28 зграда; укупна вредност 612.798.492,16 динара). У периоду 2014–2018, захваљујући залагању Канцеларије за КиМ, изграђено је још 396 кућа и станова за повратничке породице и породице локалне заједнице.

882 ИЗГРАЂЕНА СТАМБЕНА ОБЈЕКТА

Радови на изградњи овог здравствено-рекреативног комплекса су у завршној фази: комплетни грађевинско-занатски радови на отвореним базенима са хортикултурним уређењем, затвореног базена са термалном водом и ђакузијем, изградња зграде велнес центра и затвореног базена, уређење отвореног термалног базена, уградња машинских инсталација за пречишћавање воде, уређење пријемног дела са свлачионицама, гардеробом, тушевима и тоалетима, комплетни лимарски радови, фасадна столарија и прикључење објекта на трафостаницу – укупна издвојена средства: 478.836.610,00 динара.

базен

Подршка одрживом опстанку у циљу помоћи за побољшање или успостављање услова становања социјално угрожених категорија становништва, кроз грађевински материјал – укупна реализована средства: 119.844.844,90 динара. У периоду 2014–2018, одобрено је 1.408 захтева за испоруку помоћи у грађевинском материјалу.

становништво
127 пројеката развоја

Програми који се односе на изградњу, реконструкцију, рехабилитацију, санацију путева, улица, железничке инфраструктуре и путних објеката, инфраструктурно уређење терена и објеката за спортске намене, партерно уређење и уређење електроенергетског потенцијала и јавне расвете подржани су средствима у укупном износу од 614.897.648 динара.

Сунчана долина


Покренут је пројекат изградње повратничког насеља „Сунчана долина“ на територији општине Звечан, чијом изградњом ће бити обезбеђени услови за живот и рад за 1.200–1.500 лица (око 300 породица). Планирана је изградња 300 стамбених јединица и пратећих јавних објеката (школа, црква, тржница, спортски терени, обданиште итд.). Укупна реализована средства: 561.500.233,40 динара.

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗВЕЧАН, ИЗГРАДЊОМ ОВОГ НАСЕЉА БИЋЕ ОБЕЗБЕЂЕНИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ И РАД ЗА 1.200– 1.500 ЛИЦА

Дом културе Грачаница

Завршени су обнова, санација, опремање, реконструкција домова културе и изградња вишенаменских смештајних објеката у оквиру домова културе: Дом културе Грачаница, Дом културе Гњилане, Дом културе Стари Колашин, Дом културе Доња Гуштерица.

Дом културе
Дом културе

Финансирано је 170 ПРОЈЕКАТА везаних за рад и опстанак 43 МАНАСТИРА И ЦРКАВА Српске православне цркве на КиМ и откуп земљишта. Издвајају се радови извршени у Српској православној богословији Св. Кирила и Методија у Призрену и манастирима Грачаница, Високи Дечани, Свети архангели у Призрену и Бањска, у укупној вредности од 186.310.237,00 динара.

манастири

Спречени покушаји Приштине да присвоји имовину РМХК „Трепча“ а. д. Звечан и имовину Ски-центра  „Брезовица“ д. о. о. Штрпце. Обезбеђено финансирање адвокатске одбране Србима и неалбанцима на територији АП КиМ које Приштина кривично прогони из политичких разлога и обезбеђена правна помоћ за 5.433 корисника са територије КиМ у предметима узурпиране или уништене имовине, накнаде штете, катастра, експропријације, прибављања докумената, уписа у евиденције и др.

Путем Пројекта правне помоћи (Legal Aid) у имовинскоправној области  за лица са КиМ, који је финансиран из средстава ЕУ – ИПА2011. и ИПА-2013, исплаћује се новчана помоћ породицама са новорођеном децом, у износу од 10.000,00 динара по детету. У периоду од 2014. године закључно са 2017. годином исплаћена је ова новчана помоћ за укупно 4.385 породица.

социјалне заштите

Реновирана су одељења онкологије, пулмологије, грудно одељење, скенер је почео са радом, набављена су два најсавременија санитетска возила и најсавременија медицинска опрема. За ове намене издвојено је 29.973.263 динара.

У болници ЗЦ Гњилане у селу Пасјане инсталирана је комплетна медицинска опрема гинеколошко-акушерског блока, набављено је санитетско возило, опремљени су и адаптирани објекти сеоских амбуланти у Косовском поморављу. За нови објекат Дома здравља Пећ са седиштем у Гораждевцу набављени су недостајућа медицинска опрема и апарати, као и за амбуланте у његовом саставу.

Нове здравствене установе

Изграђен је један објекат за потребе издвојеног одељења у селу Видање, ОШ „Радош Тошић“ из Осојана, за шта су издвојена средства од 4.971.255,00 динара. Изграђен је један спортски терен у општини Косово Поље (за мали фудбал, кошарку и одбојку у селу Кузмин, у шта је уложено 2.261.100,00 динара).

У четири школе дограђени или реновирани објекти (доградња објекта ОШ „Рајко Урошевић“ Готовуша, општина Штрпце, 1.050.287,00 динара; са уложених 2.558.810,00 динара комплетно урађена фасада на објекту ОШ „Јанко Јовићевић“ из Гораждевца; уложено 1.874.500,00 динара за комплетно опремање просторија истуреног одељења ОШ „Благоје Радић“ у Доњим Варагама, општина Зубин Поток; 4.636.177,50 динара Штрпце

Гораждевац
ОШ „Шарски одред“

– реновирање и опремање просторија истуреног одељења ОШ „Шарски одред“ у Врбештици), реконструкција једне балон-сале (у селу Угљаре, општина Косово Поље, 1.258.040,00 динара).

• У 21 школи реализовани су пројекти санирања, поправке крова, адаптација, кречења, опремања и сл.

• У пет школа су опремљени кабинети за наставу.

• У пет школа су саниране канализационе и водоводне мреже, мокри чворови и тоалети.

Факултети Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици

Изграђена зграда Медицинског факултета, уведено централно грејање и опремљен Медицински факултет. Савременим наставним и дидактичким средствима и стоматолошком столицом опремљене Катедра за стоматологију и студентска поликлиника Медицинског факултета. Опремљен и отворен Центар за развој каријере Факултета техничких наука. Санирана мрежа централног грејања и набављен котао за зграду Економског факултета и Факултета уметности.

Отворено је одељење предшколске установе „Наша радост“ Ораховац у просторијама Богословије у Призрену, и то као прва васпитно-образовна установа на територији Призрена након 1999. године. За опремање овог објекта, издвојена су средства у укупном износу од 875.884,54 динара.

Седамнаест вртића на КиМ је комплетно опремљено дидактичким материјалом.

Ораховац
пољопривреда

Cредствима у укупном износу од 202.472.000,00 динара подржано је преко 860 пољопривредних домаћинстава набавком квалитетних сорти садница воћа, пољопривредне механизације, опреме за прераду пчелињих производа, као и набавком сточних грла и изградњом стаја за стоку.  За програме развоја пољопривреде којима је подржано преко 860 пољопривредних домаћинстава, издвојено је 202.472.000 динара.

Успешно су реализоване активности прикупљања донација у виду новчаних средстава, сточних грла (79 јуница, 359 оваца, 22 козе), пољопривредне механизације (пет трактора, једна балирка за сено), сточне хране, рачунарске опреме, беле технике и основних животних намирница (девет шлепера). Изграђене су и опремљене две пиваре на територији општине Звечан, које су пуштене у рад средином 2017. и почетком 2018. године. Укупна реализована средства: 37.500.000,00 динара.

У току је реализација Програма развоја пољопривреде за 2018. годину, на име чега су издвојена средства у укупном износу од 250.618.000,00 динара за потребе набавке садног материјала и опреме, као и крупне и ситне пољопривредне механизације.