Комплекс „Рајска бања“ у Бањској, Звечан

Радови на изградњи овог здравствено-рекреативног комплекса су у завршној фази: комплетни грађевинско-занатски радови на отвореним базенима са хортикултурним уређењем, затвореног базена са термалном водом и ђакузијем, изградња зграде велнес центра и затвореног базена, уређење отвореног термалног базена, уградња машинских инсталација за пречишћавање воде, уређење пријемног дела са свлачионицама, гардеробом, тушевима и тоалетима, комплетни лимарски радови, фасадна столарија и прикључење објекта на трафостаницу – укупна издвојена средства: 478.836.610,00 динара.

базен