Од здравственог центра до КБЦ Косовска Митровица

Реновирана су одељења онкологије, пулмологије, грудно одељење, скенер је почео са радом, набављена су два најсавременија санитетска возила и најсавременија медицинска опрема. За ове намене издвојено је 29.973.263 динара.