Реализовано 127 пројеката развоја инфраструктуре на Косову и Метохији

127 пројеката развоја

Програми који се односе на изградњу, реконструкцију, рехабилитацију, санацију путева, улица, железничке инфраструктуре и путних објеката, инфраструктурно уређење терена и објеката за спортске намене, партерно уређење и уређење електроенергетског потенцијала и јавне расвете подржани су средствима у укупном износу од 614.897.648 динара.