Зграда Филхармоније

Филхармонија
Филхармонија

Усвојен је плански акт, у току је пројектовање.