Преговори о приступању Србије ЕУ

Прва поглавља у преговорима са ЕУ отворена су 14. 12. 2015. у Бриселу, чиме је отпочет процес преговора о пуноправном чланству Србије. На до сада укупно осам одржаних састанака Међувладине конференције, од 2015. до данас, отворени су преговори у 14 поглавља, а затворени у два поглавља. Поглавља у којима су отворени преговори: 5 – Јавне набавке; 6 – Право привредних друштава; 7 – Право интелектуалне својине; 13 – Рибарство; 20 – Предузетништво и индустријска политика; 23 – Правосуђе и основна права; 24 – Правда, слобода и безбедност; 29 – Царинска унија; 30 – Економски односи са иностранством; 32 – Финансијски надзор; 33 – Финансијска и буџетска питања; 35 – Остала питања. Отворени и истовремено привремено затворени: 25 – Наука и истраживање и 26 – Образовање и култура.

Преговори
Преговори
Преговори