За четири године обезбеђено je 2,3 милијарде евра из међународних извора

бесповратна помоћ

Обезбеђена бесповратна помоћ Европске уније у укупном износу од преко 1.521 милион евра.

Бесповратна помоћ из средстава ИПА у укупном износу од 931 милион евра кроз годишње националне ИПА програме. У 2014. највећи део средстава опредељен је за санацију последица поплава (62 мил. евра); у 2015. за реформу јавне управе (80 мил. евра) и развој саобраћајне инфраструктуре (65 мил. евра); у 2016. за унапређење конкурентности и развој локалне инфраструктуре (48,7 мил. евра) и реформе у сектору владавине права (33 мил. евра); у 2017. за унапређење управљања отпадним водама (28,6 мил. евра), за изградњу двосмерног гасовода између Србије и Бугарске (49,6 мил. евра); у 2018. за сектор животне средине и енергетске ефикасности (62 мил. евра) и конкурентност привреде (40 мил. евра).

У оквиру финансијске перспективе ЕУ 2014–2020. одобрено је 264,8 милиона евра ИПА средстава за девет програма прекограничне и транснационалне сарадње – са Мађарском, Румунијом, Бугарском, Македонијом, Црном Гором, Босном и Херцеговином и Хрватском, као и два транснационална програма: Дунав и Јадранско-јонски. Одобрена су средства за седам прекограничних пројеката у укупној вредности од 45,96 мил. евра, од чега је улагање на територији Републике Србије веће од 20 милиона евра (обнова навигационе инфраструктуре на каналу реке Бегеј – 5,8 мил. евра, реконструкција дела Опште болнице Пожаревац – 4,9 мил. евра и 2,9 мил. евра на пројекту „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја–Бездан“).

Обезбеђено 175 милиона евра бесповратне подршке намењене помоћи у области руралног развоја кроз ИПАРД II програм. Подршка је намењена јачању конкурентности сектора производње и прераде хране.

Обезбеђено 90 милиона евра из средстава ЕУ из МАДАД фонда и ИПА која су намењена унапређењу квалитета смештаја у центрима за мигранте, покривању комуналних трошкова, ангажовању лица неопходних за пружање помоћи мигрантима, набавку неопходне опреме итд. 

Обезбеђено 60,2 милиона евра из Фонда солидарности ЕУ за реконструкцију јавних и приватних објеката, помоћ предузетницима и пољопривредницима, реконструкцију путне инфраструктуре и мостова, рехабилитацију мреже одводних канала, трајно санирање клизишта итд.  

Обезбеђено 113 милиона евра бесповратних средстава за припрему и реализацију инфраструктурн-их пројеката у секторима саобраћаја, енергетике, заштите животне средине и социјалне инфраструктуре из Инвестиционог оквира за Западни Балкан. У децембру 2018. очекује се одобравање додатних 41,4 милиона евра за фазу 1 ауто-пута Е-80 Ниш–Мердаре.

Обезбеђено 109 милиона евра бесповратних средстава намењених стамбеном збрињавању избеглица изградњом 2.451 стана, куповином 130 станова, 311 монтажних кућа, доделом 1.874 пакета грађевинског материјала и 1.489 сеоских кућа у преко 120 општина широм Републике Србије.

Обезбеђена је подршка СР Немачкe у укупном износу од 447 милиона евра, од чега 126 милиона у виду бесповратних средстава

Сједињене Америчке Државе упутиле бесповратна средства у износу од 53,9 милиона америчких долара – од чега је за конкурентнију тржишну економију опредељено око 27 милиона америчких долара, док је за боље функционисање управе опредељено 26,9 милиона америчких долара. 

Народна Република Кина упутила бесповратну помоћ у укупној вредности од 34,5 милиона евра – за пројекте у области здравства и друге пројекте око којих се владе двеју земаља договоре. 

• Из средстава билатералне помоћи Краљевине Норвешке обезбеђено је укупно 13,71 милион евра, од чега 4,2 милиона евра за пружање подршке јединицама локалне самоуправе погођеним поплавама у мају 2014. године.