Изграђено и реновирано више од 30 објеката правосуђа

правосудни органи

Изградњом потпуно нових и реновирањем постојећих објеката, обезбеђени су знатно бољи услови за рад правосудних органа. Сређено је преко 75.000 м2 простора у више од 30 објеката широм Србије, што је рекорд у претходних неколико деценија. Значајно је побољшана и затворска инфраструктура. Изграђен је нови затвор у Панчеву површине 24.000 м2 .