Јавнобележнички систем

Јавнобележнички систем

Од септембра 2014. остварен је виши степен сигурности правног промета, што је довело до побољшања инвестиционе климе, растерећења судова од несудећих послова и елиминисања надриписарства.