Нове униформе и возни парк

униформе

Континуирано од 2015. године вршена је набавка теренске униформе за припаднике Војске Србије (преко 45.000 комплета), од чега је у овој години набављено више од 22.000 комплета теренских униформи. У истом периоду испоручено је више од 62.000 пари чизама.