Од 1. 3. 2018. у примени нови сет антикоруптивних мера и прописа

антикоруптивне мере

У примени су нови Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, реформисан Кривични законик, када су у питању кривична дела са коруптивним елементом, реформисан Закон о одузимању имовине стечене кривичним делом, а припремљени су Нацрт закона о лобирању и Нацрт закона о спречавању корупције (нови назив Закона о Агенцији за борбу против корупције).