Опоравак одбрамбене индустрије

тенк

Cа параметрима пораста извоза НВО-а и броја запослених у предузећима ОИС-а, обимом инвестиција у унапређење производних капацитета и усвајањем законске регулативе, омогућено је даље унапређење одбрамбене индустрије у Републици Србији.

Укупан извоз наоружања и војне опреме из Републике Србије у 2017. години достигао је вредност од 569,2 милиона долара. Током 2014. године, у осам привредних друштава ОИС-а укупан број запослених и радно ангажованих лица по свим основама износио је око 8.500. На дан 31. 5. 2018. укупни број запослених и радно ангажованих лица по свим основама јесте 11.780. Очекивања су да ће до краја године овај број достићи цифру од 12.000.

У периоду од 2014. године до данас привредна друштва ОИС-а су сопственим средствима инвестирала око 110 милиона евра у развој производних капацитета.

Поред тога, Влада је током 2017. године дала сагласност на директна инвестирања Републике Србије у девет привредних друштава одбрамбене индустрије и четири установе Министарства одбране и Војске Србије, у укупној вредности од око 49,9 милиона евра. Акционим планом усвојеним у септембру 2017, предвиђена су даља улагања у одбрамбену индустрију у периоду 2018–2020. године у износу од око 60 милиона евра годишње.