Побољшан животни стандард

Припадницима Војске значајно је побољшан животни стандард повећањем зарада и накнада. Спроводи се стамбено збрињавање у МО и ВС, а решено је 3.768 стамбених питања. Води се и брига о породицама погинулих ПВЛ. Деца погинулих припадника Војске Србије имају право на накнаду у току редовног школовања и на остале накнаде у вези са школовањем – за набавку књига и школског прибора и за групну рекреативну наставу, односно екскурзију. Од јануара 2014. до јуна 2018. исплаћене су укупно 14.233 месечне накнаде за школовање деце погинулих припадника Министарства одбране и Војске Србије, 829 накнада за књиге и 87 накнада за екскурзије.

 стамбено збрињавање