Увођење предмета Основи безбедности деце

Основи безбедности деце

На иницијативу потпредседника Владе Србије и министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића, Министарство унутрашњих послова је, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, током школске 2017/2018. у све основне школе увело предмет Основи безбедности деце. Овај предмет је у школској 2017/2018. био намењен едукацији ученика четвртог и шестог разреда о безбедносним ризицима и претњама којима су изложени, начинима превенције и вештинама остваривања безбедносне заштите, са циљем развоја њихове безбедносне културе.

У школској 2017/2018. години, програм је реализован у 1.140 основних школа, у којима је одржано укупно 49.013 предавања, на којима је за сваку тему у просеку присуствовало 54.815 ученика четвртог разреда и 56.150 ученика шестог разреда. Тематски садржај програма предвиђа осам наставних јединица: 1. Безбедност деце у саобраћају, 2. Полиција у служби грађана, 3. Насиље као негативна друштвена појава, 4. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, 5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, 6. Превенција и заштита деце од трговине људима, 7. Заштита од пожара и 8. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода.

У школској 2018/2019. години, настављено је са реализацијом програма, а поред ученика четвртог и шестог разреда, биће обухваћени и ученици првог разреда основних школа, кроз четри тематске области: Шта ради полиција, Заједно против насиља, Безбедност деце у саобраћају и Заштита од пожара, поплава и земљотреса.