Закон о заштити права на суђење у разумном року

Закон о заштити права на суђење у разумном року

Грађани добијају приоритет за решавање судског спора који траје годинама, а суду ствара обавезу приоритетног решавања таквих предмета и обештећења странке, ако је право у великој мери повређено, уз уједначавање праксе у погледу одређивања износа накнаде. Зато се смањио број уставних жалби и представки пред судом у Стразбуру