Закон о заштити узбуњивача

узбуњивачи

У тренутку усвајања – 2014. године – био је један од четири у Европи. Пружа ефикасну судску заштиту лица која указују на корупцију. За четири године примене преко 400 лица је заштићено од одмазде послодаваца.