Научно-технолошки парк на Звездари

Научно-технолошки парк

У Научно-технолошком парку Београд послује 65 технолошкоразвојних компанија (35 стартап компанија и 30 растућих компанија) које радно ангажују више од 600 инжењера. Остварени приход ових компанија у 2017. години износио је 16.400.000,00 евра, од чега из извоза 8.000.000,00 евра, а повраћај у буџет износио је 2.400.000,00 евра. Почела је изградња Научно-технолошког парка у Новом Саду. Набављена је капитална опрема за научну заједницу Србије укупне вредности 14,5 милиона евра, као и материјал за истраживачки рад у вредности од 21 милион евра. У плану је проширење научно-технолошког парка у Београду, вредно 4,5 милиона евра. Изградњом новог комплекса од 16.000 м2 створили би се услови за запошљавање нових 1.200 инжењера.

Завршени су реконструкција, проширење, изградња и опремање Истраживачке станице Петница и решено је питање власништва и укњижбе. Отворена је нова Научноистраживачка станица Тршић за истраживаче у области друштвено-хуманистичких наука, а почела је и градња научно-технолошког парка у Нишу.