Индустријски парк у Смедереву

Индустријски парк у Смедереву

Потписани су иницијални документи о изградњи индустријског парка: кинеску инвестицију у Железару Смедерево треба посматрати и у контексту Иницијативе „Појас и пут“ и кинеских планова за изградњу индустријског парка и луке на Дунаву. Изградњом индустријског парка планиран је развој сектора добављача/подизвођача и сектора пласмана у оквиру индустрије челика, уз његову постепену трансформацију у велику и утицајну производну базу која ће бити усмерена ка европским тржиштима.