Спорт

национална признања

Редовно се исплаћују признања за посебан допринос развоју и афирмацији спорта за око 550 носилаца на годишњем нивоу, у укупном износу од 3.785.567.245 динара, као и спортске стипендије за око 400 перспективних спортиста на годишњем нивоу, у укупном износу од 1.368.756.253 динара

национална признања
национална признања
Стипендирани млади таленти

Стипендирано је и награђено 13.020 ученика и студената стипендијама и наградама за остварене резултате на признатим такмичењима у земљи и иностранству, у износу од 3,5 милијарде динара. За студије у Републици Србији додељено је 6.094 стипендија, за студије у иностранству 1.977 стипендија, док је ученицима средњих школа додељено 4.949 награда. Од 2014. године до данас повећан је укупан број стипендија са 1.000 на 1.300, а износ стипендија са 250.000 динара на 300.000 динара.

Први пут је успостављен програм СОФА (Студентске и омладинске физичке активности) у који је потпуно бесплатно укључено око 25.000 младих људи узраста до 30 година којима је бесплатно доступно бављење у 25 различитих врста физичких активности и спортова. Укупна вредност до сада завршених пројеката износи 880.560.545,08 динара.

запошљавање младих

Успешно је реализовано 136 пројеката кроз које је запослено или самозапослено преко 1.000 младих, стручну праксу обавило је преко 1.600 младих, 14.000 младих је побољшало вештине и компетенције које су неопходне на тржишту рада и отворено је 10 пословних инкубатора. Вредност програма је 276 милиона динара.

спорт

Овај пројекат на годишњем нивоу укључује преко 6.500 ученика основних школа који се бесплатно баве спортским активностима. Од 2014. у систем школског спорта укључено је око 620.000 деце (са трендом на годишњем нивоу повећања броја деце за 15%). Обновљени су опрема и реквизити у 180 школских фискултурних спортских сала у последње две године.