Редовно се исплаћују национална признања и стипендије у спорту

национална признања

Редовно се исплаћују признања за посебан допринос развоју и афирмацији спорта за око 550 носилаца на годишњем нивоу, у укупном износу од 3.785.567.245 динара, као и спортске стипендије за око 400 перспективних спортиста на годишњем нивоу, у укупном износу од 1.368.756.253 динара

национална признања
национална признања