Стипендирани млади таленти

Стипендирани млади таленти

Стипендирано је и награђено 13.020 ученика и студената стипендијама и наградама за остварене резултате на признатим такмичењима у земљи и иностранству, у износу од 3,5 милијарде динара. За студије у Републици Србији додељено је 6.094 стипендија, за студије у иностранству 1.977 стипендија, док је ученицима средњих школа додељено 4.949 награда. Од 2014. године до данас повећан је укупан број стипендија са 1.000 на 1.300, а износ стипендија са 250.000 динара на 300.000 динара.