Запошљавање младих

запошљавање младих

Успешно је реализовано 136 пројеката кроз које је запослено или самозапослено преко 1.000 младих, стручну праксу обавило је преко 1.600 младих, 14.000 младих је побољшало вештине и компетенције које су неопходне на тржишту рада и отворено је 10 пословних инкубатора. Вредност програма је 276 милиона динара.